Lidyalılar

Lidyalılar Hititlerin ölümünden sonra ortaya çıkmışlardır Demir Çağı’nda merkezi batıda Küçük Asya gelişmek için yol kattetiler. Urartu krallığı yıkıldıktan sonra Lidyalılar Halys Nehri doğuda kendi sınırlarını genişletti Onlar refah içinde en yüksek noktasına ulaşmış ve Frig Krallığı Kimmerler tarafından tahrip edildikten sonra Mermnadae hanedanı döneminde Anadolu ya büyük güç başlamıştı. Frig Krallığı’nın çöküşü ile Kimmerler M.Ö. 660 Lidyalılar yönelttiler. Asurlular yardımı ile Lidyalılar Kimmer saldırılarına karşı başarılı olmuşlardır. Ancak Kimmer tehditi başka bir, Medler, Hazar denizden insanlar tarafından sonra değiştirildi. Medler M.Ö. 612 yılında Asurlular mağlup etti Şimdi bile Süryaniler hiçbir yardım edilmeden. Hızlı süvari ile Medler orduları, Halys nehri batıya doğru yol aldılar. Lidya ve Medler orduları Halys nehir yapan ve 595 yıllarına kadar beş yıl savaştılar. Net victor ile, sonunda onların yeni sınırı olarak Halys nehrini anlaştılar. Medler vassalları biri, Persler, M.Ö. 553 Medler yendi ve Halys Nehri İran sınırlarını genişletti Bu yeni düzen altüst olmuştu.Cyrus, bir askeri kampanyada Pers kralı, Karun, Lidya kralı ile savaştı. Ve savaştan başarılı çıktı Bir yıl sonra, Persleri yenmek düşüncesiyle, Krezüs Halys ırmağı ve Hattuşaş, eski Hitit başkenti Perslere saldırdı. Yine bir beraberlik oldu.Kroisos Sardes çekildi ama Cyrus ondan sonra geldi. Cyrus M.Ö. 547 yılında Sardisi kuşattı. Şehrin düşüşü M.Ö. 546 yılında Persler büyük bir toprak kaybetti ile Karun intihar etti.

Lidyalılar

Lidyalılar kralı Kroisos döneminde en parlak devrini yaşamıştır. akıllı ve hümanist kral oldu. M.Ö. 546 yılında Pers kralı Cyrusa yenildi Ancak, Lidya krallığı tahrip ve medeniyeti kayboldu. Lydia, Pers İmparatorluğu ve bütün bu küçük şehir devletleri Lydia ölümünden sonra Pers İmparatorluğu’nun kontrolü altına girdi küçük İyon şehir devletleri arasında bir tampon devlet beri.

Lidyalılar zengin bir krallık oluşturdu. Onların zenginlik birkaç kaynakları vardı. Bunlardan biri boyunduruk krallıklar alınan haraç oldu. Diğer Lidya topraklarında altın madenleri oldu. Lidyalılar bir Hint-Avrupa insanları vardı, bu yüzden onlar bir Hint-Avrupa lehçesini kullanıyorlardı. Onların alfabe Helleneye çok benzerdi. Lidyalıların ilahları hakkında kayıtlar azdır. Bazı referanslar Atteyist adında bir ilaha taparlardı Suriye’ye ilgili. Efsane Atteyist yaban domuzu tarafından öldürüldüğünü söylüyor Atteyist akla Oedipus Yunan efsanesini getiriyor oğlu ve anne-tanrıça Kybele’nin sevgilisi hem de oldu. Krezüs efsane kökenli olabilir çok erken yaşta ölen Atys adında bir oğlu vardı. Ayrıca Dionysos Trakyalı veya Lidya tanrı olduğu söylentiler vardı

Seramik sanatı, metal işleri, ve Lidyalılar fildişi oymacılığı çok ileri götürüldü. Otantik ve Helen oluşan seramik sanat eserleri hızla ilerliyordu Helenlere göre onlar, metal para icat etti Ancak arkeologlar bu iddiayı teyit etmek mümkün değildi. Bulgulara dayanarak, bu paralar Anadolu’daki Helenler tarafından ilk defa kullanılan olabileceği ileri sürülmektedir.

Lidyalılar düz alanlarda kendi tapınaklarını inşa ediyorlardı krallar için görkemli Tumuli inşaatlar yapılıyordu. Bu tümülüslerin Frigler tarafından inşa olanlardan daha büyük idi. Alınan bilgiler mimarisi ile ilgili olarak bilinir

Lidyalılar

Kazılarda çeşitli, gümüş, mermer, ve bu yağ şişeleri gibi altın eserler, ortaya çıkarılan eserler kapaklı kutular parfüm şişeleri  testiler kaseler ve Arasında bulunan kavanoz vardı  vazolar, gümüş ve sfenksler, mühürler, takı, figürinler ve duvar resimlerin yanı sıra Karun Hazinesi denir bu eserlerin, bazıları Lidya Hazinesi kaçak kazılar ülke dışına kaçırıldı

Lidyalılar iyileştirme yapılan bir diğer önemli alan ok uçları oldu. Helenler tarafından kullanılan bir kalem ucu gibi olanların aksine, Lidyalılar penetrasyon için keskin ucu ek olarak geriye dönük iki keskin bıçakları vardı ok uçları geliştirdi. Bu keskin bıçaklar geri işaretleme amacı olarak kullanıyordu oklar bir bakıma savaşlar için üretilmişti

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz